de
  poczta@eurokv.de
eurokv.de/

DLA SAMODZIELNYCH

PRZYKŁADOWA KALKULACJA WKŁADU ZDROWOTNEGO DLA SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW (osób, które pracują na własny rachunek)

GRUPA UBEZPIECZONYCH

Wysokość składki

Podstawa oceny 2018 w euro

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w euro

Składka na ubezpieczenie opiekuńcze w euro

Całkowity wkład w euro

SAMOZATRUDOWANE Z

DOCHODEM

4425,00 EURO MIESIĄC.

 

 

 

 

 

Maksymalna kwota bez zasiłku chorobowego

14 %
+ dodatkowy wkład

4.425,00

619,50

112,84

732,34
+
dodatkowy wkład

Przykładowe obliczenia z dodatkowym wkładem w wysokości 1,1%

15,1 %

4.425,00

668,18

112,84

781,02

Maksymalna kwota wraz z roszczeniem o zasiłek chorobowy

14,6 %
+
dodatkowy wkład

4.425,00

646,05

112,84

758,89
+
dodatkowy wkład

Przykładowe obliczenia z dodatkowym wkładem w wysokości 1,1%

15,7 %

4.425,00

694,73

112,84

807,57

 

 

 

 

 

 

SAMOZAWODNY MINIMALNY WKŁAD

 

 

 

 

 

Z odpowiednim dowodem dochodu: samozatrudniony bez roszczenia z tytułu choroby

14 %
+ dodatkowy wkład

2283,50

319,62

58,23

377,85
+
dodatkowy wkład

Przykładowe obliczenia z dodatkowym wkładem w wysokości 1,1%

15,1 %

2283,50

344,81

58,23

403,04

Z odpowiednim dowodem dochodu: osoba pracująca na własny rachunek z wnioskiem o zasiłek chorobowy

14,60 %
+ dodatkowy wkład

2283,50

333,39

58,23

391,62
+ dodatkowy wkład

Przykładowe obliczenia z dodatkowym wkładem w wysokości 1,1%

15,7 %

2283,50

358,51

58,23

416,74

 

 

 

 

 

 

osoby mogące dobrowolnie ubezpieczyć się w pewnych okolicznościach

 

 

 

 

 

Samozatrudniony bez roszczenia o zasiłek chorobowy

14 %
+ dodatkowy wkład

1.522,50

213,15

38,82

251,97
dodatkowy wkład

Przykładowe obliczenia z dodatkowym wkładem w wysokości 1,1%

15,1 %

1.522,50

229,90

38,82

268,72

Samozatrudnienie z roszczeniem o zasiłek chorobowy

14,6 %
+ dodatkowy wkład

1.522,50

222,29

38,82

261,11
+ dodatkowy wkład

Przykładowe obliczenia z dodatkowym wkładem w wysokości 1,1%

15,7 %

1.522,50

239,03

38,82

277,85

 

 

 

 

 

 

Inne osoby Bez dochodu

14 %
+ dodatkowy wkład

1015

142,10

25,88

167,98
+ dodatkowy wkład

Przykładowe obliczenia z dodatkowym wkładem w wysokości 1,1%

15,1 %

1015

153,27

25,88

179,15

 

 

 

 

 

 

Studenci, techniczni i Meisterschüler

10,22 %
+
dodatkowy wkład

649,00

66,33

16,55

82,88
+ dodatkowy wkład

Przykładowe obliczenia z dodatkowym wkładem w wysokości 1,1%

11,32 %

649,00

73,47

16,55

90,02

Przejściowy wkład dla kandydatów na egzamin (składka studentów na 6 miesięcy)

10,22 %
+ dodatkowy wkład

1015

103,73

25,88

129,61
+ dodatkowy wkład

Przykładowe obliczenia z dodatkowym wkładem w wysokości 1,1%

11,32 %

1015

114,90

25,88

140,78

 

 

 

 

 

 

Maksymalna kwota dla klasyfikacji współmałżonka

14 %
+ dodatkowy wkład

2212,50

309,75

56,42

366,17
+ dodatkowy wkład

Przykładowe obliczenia z dodatkowym wkładem w wysokości 1,1%

15,1 %

2212,50

334,09

56,42

390,51

 

Nasza wskazówka: Bądź na bieżąco z tematem ubezpieczenia zdrowotnego - dzięki naszej stronie.

Ubezpieczenie zdrowotne za granica

Uwaga: składka na ubezpieczenie na opiekę długoterminową wynosi 2,55%. Bezdzietni członkowie, którzy ukończyli 23 rok życia, płacą dopłatę w wysokości 0,25%.

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

 

 

Jak założyć firmę w Niemczech


© Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - eurokv.de 2018.
Zakladanie firmy w Niemczech - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - prywatne ubezpieczenie zdrowotne
All rights reserved.