de
  poczta@eurokv.de
eurokv.de/

KLASY PODATKOWE

KLASY PODATKOWE W NIEMCZECH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Niemiecki system podatkowy oparty został na bardziej przejrzystych zasadach niż polskie prawo podatkowe. Podstawą tego systemy są klasy podatkowe, które dość wyraźnie określają jakie warunki spełnia osoba znajdująca się w danej klasie podatkowej. Dotyczy to również Polaków prowadzących działalność na terenie Niemiec.

 

Gewerbe a ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

 

Klasy podatkowe w Niemczech

Na terenie Państwa Niemieckiego obowiązuje sześć klas podatkowych, które są stosowane wobec każdej osoby rozliczającej swoje podatki. I tak wyróżniamy takie klasy jak:

I KALSA PODATKOWA

Dotyczy osób: niezamężnych; rozwiedzionych; w długotrwałej separacji; owdowiałych po 2 roku od śmierci małżonka oraz zamężnych; w przypadku kiedy małżonek przebywa poza Unią Europejską. Kwota wolna od podatku/ miesięcznie:  983 EUR

II KLASA PODATKOWA
Dotyczy osób: samotnie wychowujących dziecko, na które otrzymują zasiłek rodzinny

Kwota wolna od podatku/ miesięcznie:  1178 EUR

III KLASA PODATKOWA

Dotyczy osób:  zamężnych, jeśli partner nie należy do klasy V oraz w przypadku bezrobotnego partnera; owdowiałych w rok po śmierci małżonka; zamężnych jeśli partner przebywa w kraju Unii Europejskiej

Kwota wolna od podatku/ miesięcznie:  1862 EUR

IV KLASA PODATKOWA

Dotyczy osób: zamężnych mieszkających razem jeśli jeden należy do klasy IV

Kwota wolna od podatku/ miesięcznie:  983 EUR

V KLASA PODATKOWA

Dotyczy osób: zamężnych, których małżonek należy do III klasy podatkowej

Kwota wolna od podatku/ miesięcznie:  104 EUR

IV KLASA PODATKOWA

Dotyczy osób: małżonków i osób samotnych wykonujących więcej niż jedną pracę; niezarejestrowanych w urzędzie; kiedy wystąpiły niezgodności danych urzędowych

 

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - prywatne czy państwowe?

 

Kwota wolna od podatku/ miesięcznie:  brak dochodu wolnego od podatku

Klasy to mały fragment systemu podatkowego w Niemczech, dla przedsiębiorców prowadzących firmę w Niemczech dobrym rozwiązaniem jest www.cbb-business.de , które zakłada i prowadzi firmy dla Polaków na terenie Niemiec. W ofercie https://cbb-business.de znajduje się również prowadzenie rozliczeń podatkowych co znacznie ułatwia sprawę Polakowi prowadzącemu firmę w Niemczech. Nasze biuro określi jaki sposób rozliczeń jest dla ciebie najkorzystniejszy.  Jeśli ty też chcesz korzystać z takiej pomocy napisz post@cbb-business.de. Zakładanie Gewerbe w Niemczech

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

 

 

Jak założyć firmę w Niemczech


© Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - eurokv.de 2018.
Zakladanie firmy w Niemczech - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - prywatne ubezpieczenie zdrowotne
All rights reserved.