de
  poczta@eurokv.de
eurokv.de/

Kto podlega ubezpieczeniu

Grupa osób podlegająca ubezpieczeniu

Ubezpieczenie zdrowotne dla gości zagranicznych do 5 lat  to oferta dla osób do 75 roku życia, którzy mają obce obywatelstwo i przebywają czasowo w Niemczech na przykład w celu prowadzenia działalności gospodarczej.


Ubezpieczeniu temu nie podlegają osoby trwale wymagające opieki lub cierpiące na choroby psychiczne, osoby, które do życia codziennego wymagają pomocy z zewnątrz lub wykonywana przez nich praca określana jest jako sportowiec. Osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy w Republice Federalnej Niemiec oraz Ci, których okres wcześniejszego ubezpieczenia zdrowotnego przekracza już 5 lat. Ubezpieczyć nie mogą również te osoby, które są ubezpieczone ustawowo w kraju zamieszkania.

 

Zakres działania Ubezpieczenia podróżnego dla obywateli Polski w Niemczech do pięciu lat

Ubezpieczenie jest ważne tylko podczas pobytu w Niemczech lub w UE / Schengen lub za granicą (z wyjątkiem stanów Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu NAFTA: USA, Kanada, Meksyk). Wszystkie kraje na całym świecie liczą się jako kraje zagraniczne, z wyjątkiem tych, których obywatelstwo posiada osoba ubezpieczona i / lub w którym ma miejsce stałego zamieszkania przed wyjazdem.

 

Okres działania Ubezpieczenia podróżnego dla Polaków w Niemczech do pięciu lat

Minimalny okres umowy wynosi 1 miesiąc. Maksymalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat, i zawiera wszystkie przedłużenia.

 

Zakończenie  działania Ubezpieczenia podróżnego dla Polaków w Niemczech do pięciu lat

Zakończenie tego ubezpieczenia zdrowotnego za granicą jest możliwe po wygaśnięciu umowy ubezpieczeniowej bądź w niektórych przypadkach wcześniej.

Tanie ubezpieczenia w Niemczech

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

 

 

Jak założyć firmę w Niemczech


© Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - eurokv.de 2018.
Zakladanie firmy w Niemczech - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - prywatne ubezpieczenie zdrowotne
All rights reserved.