de
  poczta@eurokv.de
eurokv.de/

Ubezpieczenie

 

Szczegółowy opis Ubezpieczenie dla Polaków w Niemczech do pięciu lat w taryfach BASIC i PROFI

Wiele osób, które spędzają dużą ilość czasu za granicą, często nie mają wystarczającego ubezpieczenia zdrowotnego. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech jest ono obowiązkowe. Niestety, chorób, wypadków lub szkód w zakresie odpowiedzialności cywilnej nie można całkowicie wykluczyć, co może wiązać się ze znacznymi stratami finansowymi. Dzięki Ubezpieczeniu podróżnemu dla obywateli Polski w Niemczech jesteś objęty ubezpieczeniem za granicą wraz z kosztami niezbędnej opieki medycznej.

Opis produktu Ubezpieczenie podróżne dla Polaków w Niemczech do pięciu lat w taryfach BASIC i PROFI

Taryfa BASIC obejmuje:

Ubezpieczenie zdrowotne:

 

Taryfa PROFI obejmuje:

Ubezpieczenie zdrowotne:

 

Ile kosztuje ubezpieczenie? lista składek Ubezpieczenie podróżne dla obywateli Polski w Niemczech do pięciu lat w taryfach BASIC i PROFI

Składki są rozłożone w czasie okresu obowiązywania umowy o ubezpieczenie. W przypadku kontraktów powyżej 93 dni składka do zapłaty wzrasta od 94 dnia.  Pierwsze 3 miesiące obowiązuje składka promocyjna. Odpowiednia miesięczna składka znajduje się w poniższym zestawieniu:

 

POBYTY DO 365 DNI

HanseMerkur Travel Insurance AG

 

PODRÓŻNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

DO 65. URODZIN

do 365 dni

PODRÓŻNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OD 65. DO 75. URODZIN

do 365 dni

okres ubezpieczenia

TARYFA

BASIC

EUR

TARYFA PROFI

EUR

okres ubezpieczenia

TARYFA

BASIC

EUR

TARYFA PROFI

EUR

do 93 dni

1,70

2,50

do 93 dni

3,50

4,50

94 - 365 dni

2,40

3,40

94 - 365 dni

8,60

12,70

 

 

POBYTY OD 365 DNI DO 5 LAT

Advigon AG

 

PODRÓŻNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

DO 65. URODZIN

do 5 LAT

PODRÓŻNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OD 65. DO 75. URODZIN

do 5 LAT

okres ubezpieczenia

TARYFA

BASIC

EUR

TARYFA PROFI

EUR

okres ubezpieczenia

TARYFA

BASIC

EUR

TARYFA PROFI

EUR

do 5 lat

2,40

3,40

do 5 lat

8,60

12,70

 

 

Świadczenie usług

 

Informacje na temat ochrony ubezpieczeniowej

Kto może przystąpić do ubezpieczenia ?

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla gości zagranicznych do 5 lat  to oferta dla osób do 75. roku życia, którzy mają obce obywatelstwo i przebywają czasowo w Niemczech. Jest ono również dostępne, jeśli jesteś obywatelem niemieckim, ale przebywają za granicą przez ponad dwa lata.

Nie podlegają ubezpieczeniu osoby trwale wymagające opieki lub cierpiące na choroby psychiczne, osoby, które do celów życia codziennego wymagają głównie pomocy z zewnątrz lub wykonują pracę za wynagrodzeniem jako sportowiec.

Ponadto ubezpieczenie zdrowotne dla gości zagranicznych do 5 lat nie może być

Osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy w Republice Federalnej Niemiec i dla których całkowity okres ubezpieczenia wszystkich umów ubezpieczenia zdrowotnego zawartych podczas pobytu obejmuje okres pięciu lat w chwili złożenia wniosku. Ubezpieczyć nie mogą również te osoby, które są ubezpieczone ustawowo w kraju zamieszkania.

 

Kiedy powinienem/powinnam  wykupić to ubezpieczenie?

Możesz zawrzeć zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków do 5 lat w dowolnym momencie przed przyjazdem do Niemiec. Zawarcie umowy jest również możliwy po przyjeździe. Jeśli ubezpieczenie zostanie wykupione w ciągu 31 dni od wejścia, nie ma okresu oczekiwania.

W późniejszym terminie obowiązuje okres oczekiwania wynoszący 31 dni.

 

Jak mam się zachowywać, gdy nastąpi zdarzenie ubezpieczeniowe?

W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego prosimy o utrzymanie szkód na jak najniższym poziomie, aby uniknąć wszystkiego, co może spowodować niepotrzebny wzrost kosztów.

Skontaktuj się z ubezpieczycielem tak szybko, jak to możliwe i wypełnij formularz roszczenia ubezpieczeniowego w całości i zgodnie z prawdą. Jeśli wymagane są dodatkowe dokumenty, inne niż wymagane w formularzu, firma ubezpieczeniowa skontaktuje się z Tobą.

 

Co nie jest ubezpieczone?

Od świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech dla gości zagranicznych do 5 lat wykluczone są celowo spowodowane przypadki zdarzenia objętego ubezpieczeniem. To może być umyślna choroba i wypadki oraz leczenie wynikające z prób samobójczych.

 

Informacje w przypadku wypadku lub choroby

Napisz e-mail lub zadzwoń na poniższą infolinię.

Osoby kontaktowe z ubezpieczenia dla obywateli Polski HanseMerkur chętnie odpowiedzą na twoje pytania

 

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech na Gewerbe

 

Taryfa BASIC obejmuje:

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

 

Ubezpieczenie wypadkowe

 

Taryfa PROFI obejmuje:

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

 

Ubezpieczenie wypadkowe

 

Ubezpieczenie bagażu

 

Ubezpieczenie awaryjne

 

Informacje o zakresie ubezpieczenia w Niemczech zostały podane w sposób ogólny, aby dokładnie przyjrzeć się proponowanemu ubezpieczeniu sprawdź nasze tabele pdf.

 


© Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - eurokv.de 2018.
Zakladanie firmy w Niemczech - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - prywatne ubezpieczenie zdrowotne
All rights reserved.