de
  poczta@eurokv.de
eurokv.de/

Pytanie i odpowiedzi

Dlaczego ubezpieczenie zdrowotne na prowadzenie firmy za granicą?

Wiele osób, które spędzają dużą ilość czasu za granicą, często nie mają wystarczającego ubezpieczenia zdrowotnego. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech jest ono obowiązkowe. Niestety, chorób, wypadków lub szkód w zakresie odpowiedzialności cywilnej nie można całkowicie wykluczyć, co może wiązać się ze znacznymi stratami finansowymi. Dzięki Ubezpieczeniu podróżnemu dla cudzoziemców w Niemczech jesteś objęty ubezpieczeniem za granicą wraz z kosztami niezbędnej opieki medycznej.

 

Kara za brak ubezpieczenia w Niemczech

 

Opis produktu Ubezpieczenie podróżne dla cudzoziemców w Niemczech

do pięciu lat w taryfach BASIC i PROFI

 

 

Taryfa BASIC -  Taryfa PROFI

Funkcje

Taryfa BASIC  

Taryfa PROFI

Koszty leczenia ambulatoryjnego u lekarza w Niemczech według skali opłat

   

 

Leczenie bólów w zależności od skali opłat za rok ubezpieczenia

500 €

1.000 €

Leki i bandaże

   

 

Prześwietlenia, USG i inne zabiegi

  

  

Masaże, pakiety medyczne i inhalacje na rok ubezpieczenia

300 €

100 %

Pomoc w wyniku wypadku na rok ubezpieczenia

500 €

100 %

Pomoc (o ile HanseMerkur niniejszym wyraża na to zgodę) na rok ubezpieczenia

         __

500 €

Naprawy istniejących protez na rok ubezpieczenia

        __

250 €

Pomoc okulistyczna

        __

200 €

Operacje

    

   

Leczenie szpitalne w ogólnej klasie opieki (pokój wieloosobowy) bez usług opcjonalnych (prywatne leczenie medyczne)

    

   

Kontrole wczesnego wykrywania chorób nowotworowych w ciągu roku ubezpieczeniowego

       __

300 €

Badania profilaktyczne dla dzieci według programów legalnie wprowadzonych w Niemczech

       __

  

Medycznie niezbędne protezy z 80% kwoty faktury za każdy rok ubezpieczenia

        __

1.250 €

Kontrola stomatologiczna na rok ubezpieczenia

        __

200 €

Medycznie konieczne zabiegi ciążowe z powodu dolegliwości

   

   

Kontrole w tracie ciąży i porody

        __

  

Transport pogotowia ratunkowego

 

Medycznie zalecane przeniesienie do innego szpitala

 

 

Pochówek w Republice Federalnej Niemiec lub transport do ojczyzny

10.000 €

10.000 €

Ubezpieczenie do momentu uzyskania zdolności transportowej

3 miesiąc

3 miesiąc

Udział własny ubezpieczonego w czasie zdarzenia ubezpieczeniowego

25 €

25 €

 

SUPER WAŻNE DODATKI / ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

 

Informacje na temat ochrony ubezpieczeniowej

Dodatkowy pakiet         

                                                                                           BARDZOW WAZNY DODATEK WEDLUG NAS

                   ODPOWIEDZIALNOSC ZAWODOWA (GEWERBE OC)   MUSI BYĆ EXTRA ZAZNACZONY !!!

 

ZOBACZ !!!! W TARYFIE PROFI MASZ SUPER WAŻNE DODATKI:

Ryzyko odpowiedzialności codziennych zdarzeń do    2,5 Mio. €

Odpowiedzialność zawodowa           25.000 €     (JEŚLI MASZ GEWERBE, NIE RYZYKUJ)

 

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

 

Funkcje

Taryfa BASIC

Taryfa PROFI

Wyjazd- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 

 

Ryzyko odpowiedzialności codziennych zdarzeń do

1 Mio. €

2,5 Mio. €

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności szkód czynszowych na ubezpieczone wydarzenie do

10.000 €

25.000 €

Uszkodzenia w gospodarstwie domowym rodziny goszczącej

10.000 €

25.000 € 

Deportacja

1.000 €

5.000 €

Utrata kluczy

          __

250 €

Straty finansowe

          __

10.000 €

 

  Odpowiedzialność zawodowa 

          __

25.000 € 

Złe ubezpieczenie długu

          __

10.000 €

Udział własny ubezpieczonego

w przypadku uszkodzenia czynszu i deportacja 20%,

co najmniej 50 €

za uszkodzenia w gospodarstwie domowym rodziny goszczącej 10%,
co najmniej 200 €

z odpowiedzialności zawodowej i

należności

ubezpieczenie awarii

10%,

co najmniej 200 €

w przypadku uszkodzenia czynszu

i deportacja 20%,

co najmniej 50 €

za uszkodzenia w gospodarstwie domowym

rodziny goszczącej 10%,

co najmniej 200 €

z odpowiedzialności zawodowej i

należności

ubezpieczenie awarii 10%,

co najmniej 200 €

Wyjazd- ubezpieczenie wypadkowe

 

 

Suma ubezpieczenia w przypadku niepełnosprawności

(Postęp z ponad 25% niepełnosprawności 350%)

20.000 €

60.000 €

Suma ubezpieczenia w przypadku śmierci

10.000 €

20.000 €

Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci (dla dzieci do 18 lat)

5.000 €

10.000 €

dla kosztów ratowniczych

5.000 €

10.000 €

do chirurgii kosmetycznej

5.000 €

10.000 €

Udział własny ubezpieczonego

nie

nie

Wyjazd-ubezpieczenie bagażu

           __

 

maksymalna suma ubezpieczenia na wypadek utraty bagażu

            __

2.000 €

 

Wyjątki:

   

Kosztowności (futer, biżuterii, przedmiotów z metali szlachetnych, aparatów fotograficznych i kinematograficznych, sprzętu komputerowego, urządzeń komunikacji elektronicznej i rozrywki, w tym akcesoriów)

            __

50% sumy ubezpieczenia

Okulary, soczewki kontaktowe, aparaty słuchowe i telefony komórkowe (telefony samochodowe nie są ubezpieczone), każdy z akcesoriami

Single / family

           __

250 €

Sprzęt do golfa i nurkowania, rowery, każdy z akcesoriami

             __

750 €

Deski Wave, deski surfingowe do żeglarstwa, każda z akcesoriami

 

 

Instrumenty muzyczne z akcesoriami (jeśli są do użytku prywatnego)

           __

250 €

Sprzęt komputerowy i elektroniczne urządzenia komunikacyjne i rozrywkowe z akcesoriami

           __

250 €

Zakupy zastępcze w przypadku przekroczenia czasu dostawy

           __

500 €

Filmy, zdjęcia, dźwięki i nośniki danych

           __

wartość materiału

Udział własny ubezpieczonego

           __

50 € na ubezpieczone wydarzenie

 

Wyjazd-ubezpieczenie awaryjne

 

             __

 

 

Zwrot kosztów podróży do kraju pochodzenia w przypadku choroby członków rodziny

            __

1.000 €

W przypadku przerwy w podróży lub podróży z opóźnionym powrotem (pożyczka na dodatkowe koszty)

   

Choroba, wypadek lub śmierć

 

 

Porwanie

10.000 €

15.000 €

W egzekwowaniu prawa

   

Pomoc w przypadku zatrzymania i groźbie aresztowania (pożyczki)

1.000 €

2.500 €

Pożyczka za kaucją

10.000 €

15.000 €

Utrata środków płatniczych i dokumentów

   

Utrata funduszy podróży (pożyczki)

            __

500 €

Pomoc w utracie kart kredytowych i kart EC lub Maestro

 

 

Utrata dokumentów podróży

 

 

Pomoc przy zmianach / opóźnieniach

 

 

Udział własny ubezpieczonego

nie

nie

Dalsze pytanie i odpowiedzi

Ile kosztuje ubezpieczenie? lista składek Ubezpieczenie podróżne dla Polaków w Niemczech do pięciu lat w taryfach BASIC i PROFI

Składki są rozłożone w czasie okresu obowiązywania umowy o ubezpieczenie.

W przypadku kontraktów powyżej 93 dni składka do zapłaty wzrasta od 94 dnia.  Pierwsze 3 miesiące obowiązuje składka promocyjna. Odpowiednia miesięczna składka znajduje się w poniższym zestawieniu:

 

POBYTY DO 365 DNI

HanseMerkur Travel Insurance AG

 

PODRÓŻNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

DO 65. URODZIN

do 365 dni

PODRÓŻNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OD 65. DO 75. URODZIN

do 365 dni

okres ubezpieczenia

TARYFA

BASIC

EUR

TARYFA PROFI

EUR

okres ubezpieczenia

TARYFA

BASIC

EUR

TARYFA PROFI

EUR

do 93 dni

1,70

2,50

do 93 dni

3,50

4,50

94 - 365 dni

2,40

3,40

94 - 365 dni

8,60

12,70

 

Gewerbe a ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

 

POBYTY OD 365 DNI DO 5 LAT

Advigon AG

 

PODRÓŻNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

DO 65. URODZIN

do 5 LAT

PODRÓŻNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OD 65. DO 75. URODZIN

do 5 LAT

okres ubezpieczenia

TARYFA

BASIC

EUR

TARYFA PROFI

EUR

okres ubezpieczenia

TARYFA

BASIC

EUR

TARYFA PROFI

EUR

do 5 lat

2,40

3,40

do 5 lat

8,60

12,70

 

Informacje na temat ochrony ubezpieczeniowej

Kto może przystąpić do ubezpieczenia ?

Ubezpieczenie zdrowotne dla gości zagranicznych do 5 lat  to oferta dla osób do 75. roku życia, którzy mają obce obywatelstwo i przebywają czasowo w Niemczech. Jest ono również dostępne, jeśli jesteś obywatelem niemieckim, ale przebywają za granicą przez ponad dwa lata.

Nie podlegają ubezpieczeniu osoby trwale wymagające opieki lub cierpiące na choroby psychiczne, osoby, które do celów życia codziennego wymagają głównie pomocy z zewnątrz lub wykonują pracę za wynagrodzeniem jako sportowiec.

Ponadto ubezpieczenie zdrowotne dla gości zagranicznych do 5 lat nie może być

Osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy w Republice Federalnej Niemiec i dla których całkowity okres ubezpieczenia wszystkich umów ubezpieczenia zdrowotnego zawartych podczas pobytu obejmuje okres pięciu lat w chwili złożenia wniosku. Ubezpieczyć nie mogą również te osoby, które są ubezpieczone ustawowo w kraju zamieszkania.

 

Kiedy powinienem/powinnam  wykupić to ubezpieczenie?

Możesz zawrzeć zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców do 5 lat w dowolnym momencie przed przyjazdem do Niemiec. Zawarcie umowy jest również możliwy po przyjeździe. Jeśli ubezpieczenie zostanie wykupione w ciągu 31 dni od wejścia, nie ma okresu oczekiwania.

W późniejszym terminie obowiązuje okres oczekiwania wynoszący 31 dni.

Jak mam się zachowywać, gdy nastąpi zdarzenie ubezpieczeniowe?

W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego prosimy o utrzymanie szkód na jak najniższym poziomie, aby uniknąć wszystkiego, co może spowodować niepotrzebny wzrost kosztów.

Skontaktuj się z ubezpieczycielem tak szybko, jak to możliwe i wypełnij formularz roszczenia ubezpieczeniowego w całości i zgodnie z prawdą. Jeśli wymagane są dodatkowe dokumenty, inne niż wymagane w formularzu, firma ubezpieczeniowa skontaktuje się z Tobą.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie AOK w Niemczech

 

Co nie jest ubezpieczone?

Od świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego dla gości zagranicznych do 5 lat wykluczone są celowo spowodowane przypadki zdarzenia objętego ubezpieczeniem. To może być umyślna choroba i wypadki oraz leczenie wynikające z prób samobójczych.

Informacje w przypadku wypadku lub choroby

Napisz e-mail lub zadzwoń na poniższą infolinię.

Osoby kontaktowe z ubezpieczenia dla Polaków HanseMerkur chętnie odpowiedzą na twoje pytania

  • Napisz e-mail do zespołu serwisowego: reiseinfo@hansemerkur.de
  • Infolinia serwisowa: 040 4119-1919 (godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00)

 

Ubezpieczenie AOK w Niemczech a leczenie w Polsce

 

Ubezpieczenie od wypadków / odpowiedzialności cywilnej

Taryfa BASIC obejmuje:

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

 

P Ryzyko odpowiedzialności codziennych zdarzeń do 1 Mio. €

P Udział własny ubezpieczonego w przypadku uszkodzenia w mieszkaniu i deportacja 20%, co najmniej 50 €; za uszkodzenia w gospodarstwie domowym rodziny goszczącej 10%, co najmniej 200 €; z odpowiedzialności zawodowej 10%, co najmniej 200 €;

Ubezpieczenie wypadkowe

 

P Suma ubezpieczenia w przypadku niepełnosprawności (Postęp z ponad 25% niepełnosprawności 350%) do 20.000 €

Taryfa PROFI obejmuje:

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

 

P Ryzyko odpowiedzialności codziennych zdarzeń do 2,5 Mio. €

P Udział własny ubezpieczonego w przypadku uszkodzenia w mieszkaniu i deportacja 20%, co najmniej 50 €; za uszkodzenia w gospodarstwie domowym rodziny goszczącej 10%, co najmniej 200 €; z odpowiedzialności zawodowej 10%, co najmniej 200 €;

P Odpowiedzialność zawodowa 25.000 €

 

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech na Gewerbe

 

Ubezpieczenie wypadkowe

 

P Suma ubezpieczenia w przypadku niepełnosprawności (Postęp z ponad 25% niepełnosprawności 350%) do 60.000 € bez dodatkowego udziału własnego

 

Ubezpieczenie bagażu

 

P Maksymalna suma ubezpieczenia na wypadek utraty bagażu do 2.000 €

 

Ubezpieczenie awaryjne

 

P Zwrot kosztów podróży do kraju pochodzenia w przypadku choroby lub zgonu  członków rodziny do 1000 €

 

Informacje o zakresie ubezpieczenia zostały podane w sposób ogólny, aby dokładnie przyjrzeć się proponowanemu ubezpieczeniu sprawdź nasze tabele pdf.

Prosty niosek o ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

 

 

Jak założyć firmę w Niemczech


© Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - eurokv.de 2018.
Zakladanie firmy w Niemczech - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - prywatne ubezpieczenie zdrowotne
All rights reserved.